Skip to Content

Sekretess & Cookies

Sekretesspolicy

Denna webbplats drivs av Merck AB, Box 3033, 169  03  Solna,  dotterbolag  till Merck KgaA i Sverige. Ytterligare kontaktuppgifter till Merck AB finns även på  www.merck.se

Med  denna  uppgiftsskyddsdeklaration  redogör  vi  för  vilka  personuppgifter  som behandlas och för vilka ändamål.

1. Vilka uppgifter behandlar vi och för vilket syfte?

a)       När insamlar vi de olika kategorierna av uppgifter?
aa)         Registrering och inloggning (1):
Ingen inloggning eller regisrering sker
bb)    Uppgifter som  vi hämtar in  vid  kommunicering  med  dig  (offline  och online)

1 Legal grund är art. 6 (1) b) i EU:s dataskyddsförordning (nedan “GDPR”).

Vi samlar in uppgifter som du kommunicerar till oss, till exempel när du har en förfrågan till någon av våra experter och placerar i förekommande fall både fråga och svar på vår webplats, inga personuppgifter delges

Om du gav ditt samtycke samlar vi också uppgifter om din onlineanvändning på våra webbplatser eller appar (vilka webbplatser du besökte,  vilka  länkar  du  klickade  på)  och  när  du  använder  våra  e-postmeddelanden (om du öppnar våra e-postmeddelanden, vilka länkar du klickade på etc.) (3)

cc)       Löpande uppgifter (ej ansluten till användare)

Vi samlar också in webbläsaruppgifter som vi  inte  ansluter  till användare. De uppgifter vi samlar inkluderar namnet på internetleverantören, den webbplats från vilken du får tillgång till vår webbplats,   Mercks webbplatser som du   tittat på, tillfälligt din fullständiga IP-adress och datum och varaktighet för ditt besök. (4)

b)          Syftet med användning av uppgifterna
aa)         Tillhandahållande av de tjänster du beställt

Vi använder dina uppgifter för att ge dig tillgång till vår webbsida och till de tjänster som du begärt, till exempel att ge dig tillgång till våra material,  svara  på  frågor  om du ställt.

2 Legal grund art. 6 (1) f) GDPR.

3 Legal grund art. 6 (1) a) GDPR.

4 Legal grund art. 6 (1) f) GDPR.

Vi kan också individualisera innehållet baserat på den information vi samlat om dig. (6)

5 Legal grund art. 6 (1) b) GDPR.

6 Legal grund art. 6 (1) f) GDPR.

7 Legal grund art. 6 (1) a) and f) GDPR.

cc) Rättsliga skyldigheter och ageranden

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter. Ett typiskt exempel är behandling inom ramen  för  den  så  kallade farmakovigilansen, det vill säga skyldigheten att undersöka och dela uppgifter när potentiella bieffekter av läkemedel blir kända. (8)

8 Legal grund art. 6 (1) c) GDPR.

Vid behov kan vi också använda dina uppgifter för att tillvarata våra rättigheter gentemot tredje part. (9)

dd) Allmän statistik, webbplatssäkerhet

Vi använder webbläsningsuppgifter från våra användare för att skapa aggregerad statistik (så att statistiken inte visar uppgifter om en enskild användare utan endast om de samlade uppgifterna  från ett antal användare), för att lära oss vad som är av intresse för användarna för att förbättra våra webbplatser och vårt erbjudande. Vi använder även webbläsningsuppgifter för att behålla eller återställa säkerheten för vårt erbjudande eller för att upptäcka och korrigera tekniska brister och fel. (10)

Vi samlar även in uppgifter om platsen för de enheter som använder vår webbplats för statistiska ändamål (statistik från våra besökare får tillgång till vår hemsida, etc.); Du  kan  kontrollera  godkännandet  för detta med hjälp av webbläsarinställningarna.11

c) Sociala Plugins:

Vår webbplats använder sociala plugins (”plugins”) från  sociala  nätverk (t.ex. Facebook). Plugins används för  att  dela  innehåll  från  vår  webbplats med andra användare av sociala nätverk eller för att framhålla sådant innehåll. När du besöker vår webbplats är plugins inte helt integrerade i webbplatsen (s.k. Shariff-lösning). Detta  säkerställer  att  när  du  öppnar  en sida på vår webbsida etableras en anslutning till leverantören av det sociala nätverket först när du klickar på plugin-knappen. När anslutningen har upprättats har vi ingen inverkan på typen och omfattningen av uppgifter som leverantören samlar in och behandlar. För information om detta, se leverantörens  dataskyddsinformation.

9 Legal grund art. 6 (1) f) GDPR.

10 Legal grund art. 6 (1) f) GDPR.

11 Legal grund art. 6 (1) f) GDPR.

2. Cookies och Analytics

a) Cookies:

Vi använder cookies för att möjliggöra och underlätta användningen av webbplatsen (t.ex. för att optimera presentationen eller visning av landspecifikt innehåll (t.ex. på ditt nationella språk)). Detta gäller följande kategorier av cookies:

  • cookies som optimerar presentationen eller visningen av landspecifikt innehåll (t.ex. på ditt nationella språk
  • cookies som hjälper oss att komma ihåg dina inställningar,
  • cookies för marknadsföring
  • cookies för webbtrafik. (12)

Du kan inaktivera eller blockera cookies i ditt webbläsarprogram. Detta kan dock leda till begränsningar vad gäller användbarheten av denna webbsida. Förutom cookies använder vi också annan webbteknologi såsom pixeltaggar, webbbeacons eller clear GIFs (hädanefter även kallade ”cookies”) för ovan angivna syften.

Cookie consent management

Förutom de opt-outalternativ som nämns för de enskilda tjänsterna använder vi tjänsten OneTrust för att hantera de cookies vi använder på vår hemsida.

Google Ads
Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonser i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads

Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics-tilläggswebbläsartillägget – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – för din webbläsare. Google Analytics-tilläggswebbläsartillägg ger besökare möjligheten att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök webbsidan för Google Sekretess och villkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook
Du kan lära dig mer om intressebaserad annonsering från Facebook genom att besöka den här sidan: https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort från Facebooks intressebaserade annonser följer du instruktionerna från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Du kan också välja bort från Facebook och andra deltagande företag via European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller avstängning med din mobila enhetens inställningar.

För mer information om Facebook-sekretesspraxis, besök Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Xaxis
Läs mer om Xaxis annonseringsrelaterade tjänster och hur du avregistrerar tjänsterna på: https://www.xaxis.com/privacy-notice/

b) Google Analytics:

Den här  webbplatsen  använder  Google  Analytics  som  är  en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”) för att lagra ”analytiska cookies” på din enhet. Det innebär att information om användare och användningen av vår webbplats  skickas till Google och behandlas  på våra vägnar för  att sammanställa rapporter  om webbplatsaktivitet, mätning av besök och besökare på webbplatsen och tillhandahållande av  liknande tjänster för oss. Detta inkluderar överföringen av din IP-adress vilken dock inte kommer inte att slås samman med andra Googleuppgifter. Dessutom förkortas den (vanligtvis inom EU) och sparas endast i  förkortad form av Google. För lagring i USA ger Googles självcertifiering enligt  Privacy Shield en erforderlig nivå av uppgiftsskydd.

Du kan invända mot bearbetningen av dina uppgifter för  dessa  ändamål genom att installera en plugin för webbläsare (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) vilken  kan aktiveras genom att följa den här länken: <a href = ”Javascript: gaOptout ()”> Google Analytics deaktivieren </a>.

Hotjar
Vi använder Hotjar för att bättre kunna förstå våra användares behov och optimera denna service och erfarenhet. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka, vilka användare som inte gillar det, etc.) och det gör det möjligt för oss att bygga och behålla vår service med användaråterkoppling. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress (fångad och lagrad endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår hemsida). Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. För mer information, se Hotjars integritetspolicy genom att klicka på den här länken.

12 Legal grund art. 6 (1) b) GDPR.

3. Mottagare av personuppgifter; överföring av uppgifter till tredje land

a) Biverkningar och rättsliga åtgärder:

Om biverkningar till någon av våra produkter kommer till vår kännedom är vi enligt lag skyldiga  att  dokumentera  och  dela  relevant  information inklusive personlig information med myndigheter över hela världen och vid behov kontakta de inblandade parterna för ytterligare utredning.

För att tillvarata och skydda våra  eller  tredje  mans  rättigheter  med innehavare av sådana rättigheter samt konsulter och myndigheter.

b) Externa tjänsteleverantörers behandling av uppgifter:

Som stöd för tillhandahållandet av våra tjänster använder vi oss av tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer behandlar endast uppgifter i enlighet med Mercks instruktioner och kontroll och uteslutande för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Merck kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa   att   uppgifterna   du   tillhandahåller   är   tillräckligt   skyddade i enlighet med kraven i EU:s lagstiftning om dataskydd genom användande av standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen.

c) Överföring av uppgifter till bolag inom Merckkoncernen.

Som en del av en global koncern involverar vi Merck KGaA från Tyskland och andra Merckbolag som stöder oss i drift och administration av denna webbplats. Dessa koncernföretag behandlar uppgifterna  endast  för  de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande.

4. Lagrande av uppgifter

Vi lagrar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla den tjänst som begärs av dig. När du till exempel prenumererar på ett nyhetsbrev lagrar vi hänförliga uppgifter åtminstone till dess att du avbryter prenumerationen.

Uppgifter som samlas in medan du surfar på vår webbsida och som juridiskt kan betraktas som personuppgifter (till exempel den fullständiga  IP-adressen)  lagras under en tidsperiod om 7-14 dagar, såvida inte en skäligen påkallad händelse indikerar en längre lagringsperiod (t.ex. på grund av en hacking attack).

Uppgifter utan personligt identifierbar information kan lagras permanent.

5. Rättigheter för uppgiftsskydd och kontakt

a) Allmänna  rättigheter:

Du kan begära information om de uppgifter som lagras om dig och du har rätt att begära ut de uppgifter du tillhandahåller i ett gemensamt och maskinläsbart format. Vidare kan du i berättigade fall begära raderande, korrigerande eller begränsande av behandlingen av dina uppgifter. Om dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU som inte ger ett lämpligt skydd, kan du begära en kopia av avtalet som implementerar ett erforderligt skydd för personuppgifter.

b) Rätten att motsätta sig:

Vidare kan du i vissa fall motsätta dig behandling av personuppgifter om dig när vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse (så är fallet om den rättsliga grunden är artikel 6 f) GDPR enligt vad som anges i fotnoterna). Detta gäller i synnerhet insamlingen av dina uppgifter för statistisk mätning av webbesöken av Google Analytics eller Adobe Analytics.

c) Återkallelse av ditt samtycke:

När du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter om dig på webbplatsen kan du återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan.

d) Kontaktperson:

För att tillvarata dessa rättigheter vänligen kontakta vår uppgiftssäkerhetsansvarig  på   dataprivacy-sweden@merckgroup.com Dessutom kan du också kontakta den behöriga dataskyddsmyndigheten som är Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se  för  oss.

Uppgiftsskyddsdeklarering den: 23:e maj, 2018

Back to top